۱۰ الگوریتم مهم که باید در رابطه با یادگیری ماشین (Machine Learning) بدونید

به سلسله مطالب سرنخ خوش آمدید ما در آغاز یک دوران انقلابی زندگی می کنیم دلیل اون توسعه تجزیه و تحلیل داده ها، قدرت محاسباتی بزرگ و محاسبات ابری است. یادگیری ماشین قطعا نقش...