تلاش و ارزش

آلبرت انیشتین بیشتر از آنچه برای موفق بودن تلاش می کنی … برای با ارزش بودن تلاش کن