برچسب: مصنوعی

ANN Face 0

هوش مصنوعی – START

سلام دوستان عصر دیجی امروز ۱۳۹۷/۱/۱ است  — عیدتون مبارک مدتیست درگیر موضوعات مصنوعی شده ام، البته از نوع هوشمند…   به اطراف می نگرم و با نگاهی متفاوت، نه مثل انسان، بلکه شاید...